Persondatapolitik

Generelt

Denne politik beskriver, hvordan OGaming A/S indsamler og behandler personhenførbar data ("Persondata").

Vi indsamler kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indsamler persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos OGaming A/S. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser. Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Den Dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på ogaming.dk er OGAming A/S, Alfarvejen 57, 4320 Lejre – CVR 42522678.

Oplysninger vi indsamler

OGaming A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

Gennemfører et køb af produkter på vores hjemmeside eller via telefon Når du placere en ordre hos os, indsamler vi almindelige personoplysninger som du selv opgiver, såsom navn, faktureringsadresse, evt. leveringsadresse, telefonnummer og e-mail. Derudover indsamles relevante betalingsoplysninger samt IP adresse købet er gennemført fra.

Ved brug af produkter fra vores serviceværksted, herunder også brug af reklamationsret og/eller garanti I forbindelse med henvendelser vedrørende reklamationer, indsamles almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse i det omfang, de adskiller sig fra tidligere indsamlede oplysninger.

Tilmelder dig vores nyhedsbrev Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, enten som en selvstændig handling på hjemmesiden, eller ved samtykke under ordreafgivelse, gemmes navn og e-mailadresse.

Kontakter os med spørgsmål eller feedback Hvis du før eller efter et køb kontakter os skriftligt, via e-mail eller chatfunktion, gemmer vi dit navn og e-mailadresse.

Besøger vores hjemmeside Når du besøger vores hjemmeside indsamler vi udvalgte informationer om din adfærd, herunder IP adresse, adfærdshistorik og informationer din browser.

Behandlingsgrundlag og formål

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller forpligtede til det efter lovgivningen. Vi indsamler og anvender alene dine persondata med det formål at sikre dig den bedst mulige oplevelse på ogaming.dk.

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt og/eller service, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse, og til brug for kommunikation vedrørende den specifikke ordre. Dit telefonnummer indhenter vi for, at kunne kontakte dig ved spørgsmål og information i forbindelse med dit køb.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af nyhedsbrev) vil blive slettet 10 år efter, at ordren er afsluttet.

Når du besøger vores hjemmeside indsamles oplysninger om din adfærd og brug af hjemmesiden, herunder IP adresse og besøgte undersider. Formålet er at optimere brugeroplevelsen på ogaming.dk samt at foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Google og Facebooks annonceplatform. Denne behandling er nødvendig for at kunne varetage vores legitime interesser.

Andre modtagere af personoplysninger

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirmaer, pt. GLS, med henblik på levering af dine indkøb.

I forbindelse med reparation af produkter samarbejder OGaming A/S med en række udvalgte servicepartnere. I tilfælde af at et produkt sendes til en servicepartner, deles almindelige personoplysninger på slutkunden, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail, i det omfang det er nødvendigt for at kunne opfylde forpligtelser mellem OGaming A/S og kunden.

Personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af vores hjemmeside, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse virksomheder er at betragte som Databehandlere, og behandler personoplysninger alene ud fra vores instruktioner. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger. Endeligt kan der ske videregivelse af oplysninger til myndigheder, når dette sker i medfør af lov.

OGaming A/S anvender primært eksterne samarbejdspartnere inden for EU. I det omfang at der benyttes en samarbejdspartner ("Databehandler") uden for EU, har OGaming A/S sikret hjemmel til tredjelandsoverførsel.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. For persondata som OGaming A/S har registreret om dig, har du til enhver tid ret til at anmode os om følgende:

  • At få dine persondata udleveret, uden vederlag i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  • At få slettet eller rettet dine persondata, under forudsætning af at vi ikke er forpligtet til at opbevare disse i overensstemmelse med gældende lovgivning, eller andre forpligtelser vi er underlagt.
  • At anmode om at få dine persondata udleveret i et elektronisk format.
  • Du kan til enhver tid anmode om at tilbagekalde evt. tidligere afgivet sammentykke.

For at udøve dine rettigheder vil du blive bedt om at bekræfte din identitet, for på den måde at sikre, at kun du får adgang til at gennemse eller rette dine data.

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, kan du kontakte os via følgende kontaktoplysninger:

OGaming A/S Alfarvejen 57 4320 Lejre CVR: 42522678

Tlf. +45 51200170 E-mail: persondata@ogaming.dk


Persondatapolitiken er senest opdateret 31/10-2022 - version 2.3

Copyright 2021 - www.ogaming.dk